31/01/2011

Het Oude Testament in de Nieuwe Tijden

En zo was het op een dag, in het jaar onzes Heren 2010, dat God Noach terug uit de doden riep en tot hem sprak: "Noach", want om de één of andere reden spreekt God altijd in schuine lettertekens, "Noach beste man, voor de tweede keer sinds het ontstaan van de mensheid stel ik vast dat de Aarde verdorven is door zonden en overbevolkt met onreinen. Ik", want als't over zichzelf gaat zet hij het al eens graag in 't vet ... God, mij moet je hem, euh .. sorry ... hem moet je mij niet leren kennen hoor, "geef je de opdracht om wederom een ark te bouwen en een koppel van elke nog levende diersoort te verzamelen evenals enkele mensen van goede wil. Je hebt 6 maanden de tijd, daarna zet ik de hemelsluizen open en zal al het rotte onherroepelijk van de aardbodem verdwijnen!"

En aldus kwam Noach terecht in het hedendaagse België. Hij begon onmiddelijk aan de opdracht die hem door de Schepper (kijk, als je dit leest en je noemt toevallig De Schepper met je familienaam, ga dan bij je vrienden niet opscheppen dat je vermeld wordt op mijn blog, ok!?) in handen gegeven was.
Zes maanden later, het begon al een beetje te miezeren, ging God persoonlijk naar de werf van Noach om de opvarenden een goede reis te wensen. Groot was echter Zijn verbazing toen hij zag dat er van een schip helemaal geen sprake was. Integendeel: de Heerser van het Heelal vond Noach moederziel alleen, gezeten op enkele bij elkaar geraapte planken.

"Maar Noach jongen,", sprak Hij, "er is helemaal niets klaar, en straks laat ik het onophoudelijk regenen!"

En Noach sprak:
Vergeef me, Almachtige, ik heb écht wel m'n best gedaan, maar de tijden zijn veranderd ...

Ik heb een loods gehuurd om m'n ark te bouwen, maar de Vlaamse regering heeft me een veiligheidsinspecteur gestuurd, en die heeft het me lastig gemaakt omdat ik eerst een alarminstallatie met rookmelder moest installeren alvorens ik mocht beginnen timmeren.
Toen dit in orde was hebben de buren een buurtcomité opgericht omdat het bouwen van een grote boot hen het zicht ontnam op de achtergelegen weilanden. En dus moest ik een hele procedure voor de vrederechter doorworstelen om tot een akkoord te komen.
Toen dit er was heeft de stedebouwkundige dienst van de gemeente me verplicht om een audit aan te vragen om een rapport op te stellen over de haalbaarheid van het naar de zee brengen van mijn afgewerkte boot ... ik heb hen proberen uit te leggen dat de zee uiteindelijk wel tot hier zou komen, maar ze wilden niet luisteren!
Uiteindelijk kon ik beginnen met het omhakken van bomen, maar blijkbaar bestaat er een milieuwetgeving in verband met houthakken ter ondersteuning van maritieme activiteiten, gecontroleerd daar het ministerie van milieu, en die hebben me drievoudig beboet omdat a) ik zou bijdragen aan de versnelde ontbossing van België, b) mijn vergunning van de Vlaamse Dienst voor Waterwegen niet geldig was in dit deel van het land en c) ik de natuurlijke habitat van heel wat diersoorten verstoorde. Ik heb écht m'n best gedaan om hen ervan te overtuigen dat er binnenkort geen habitat meer zou zijn, maar ook hier wilde men me niet geloven!
Dan ben ik maar begonnen met het verzamelen van de dieren, maar ik werd aangeklaagd door zowel het WWF als Gaia vanwege wreedheden tegenover dieren omdat de hokken die ik had voorzien niet conform de wet waren.
Alvorens ik kon verder werken moest ik weer een audit laten maken over de duurzame ontwikkeling van mijn project. Tegelijkertijd zat ik verwikkeld in een rechtzaak met het Ministerie van Tewerkstelling omdat ik mijn vrijwilligers niet genoeg zou betalen. Ik werd verplicht hen een vast contract te geven en moest hen een vakbond laten oprichten.
Tenslotte werd ik opgejaagd door de fiscus, omdat ik plannen maakte om het land op illegale manier te verlaten op het moment dat de douane een rapport opstelde in verband met vermeende smokkel van beschermde diersoorten.

En zo komt het, o Heerlijkheid, dat ik mentaal volledig uitgeput uw opdracht uit handen moet geven.

God keek even rond en boog peinzend het hoofd. Na enkele tellen mijmerend alles op een rijtje gezet te hebben klapte hij in z'n handen, en zie ... de regen stopte en aan de horizon tekende zich de meest prachtige regenboog ooit door mensenogen aanschouwd af.

Noach keek totaal verbouwereerd naar zijn Meester en zei: "Maar, Doorluchtigheid, ga je dan de wereld niet vernietigen?"
"Niet nodig", sprak God, "de Belgische administratie is daar al mee bezig!"

20:45 Gepost door Geert | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

14/01/2011

Telex van de Week (83)

telex--start--
een nieuw jaar, een nieuwe Telex!
--stop--
eentje met bijzonder goed nieuws!!
--stop--
want deze week heeft onze koning aan de regering van lopende zaken gevraagd om de begroting voor het volgende kwakkeljaar in orde te brengen
--stop--
in het begin zag ik nog wel brood in deze formule ...
--stop--
een regering die de lopers zou ondersteunen ... jihaaaaa!
--stop--
bleek het evenwel om een regering te gaan die weg loopt telkens wanneer ze een vraag krijgen
--stop--
en het heuglijke nieuws dan?
--stop--
welnu, één dag na de vraag van de koning stond de ontslagnemend eerste minister van de regering in lopende zaken (u leest 't goed ... andere landen hebben gewoon een premier, als bij ons de regeringsleider zijn volledige titel wil meegeven moet hij 2 dagen verlof nemen om 'm uit te spreken) samen met zijn, daar gaan we weer, ontslagnemend minister van begroting uit de regering van lopende zaken de pers te woord
--stop--
om te zeggen dat 't geweldig goed in orde gaat komen met ons land en haar begroting
--stop--
ik snap 't toch allemaal niet zo goed
--stop--
toen premier (hij is dat inderdaad ooit geweest; het spaarde heel wat papier uit aan adreskaartjes) Letherme pas verkozen was beloofde hij om onverwijld BHV te splitsen
--stop--
dat was in maart 2008
--stop--
en 't is nog altijd niet gebeurd
--stop--
maar als hij op 17 januari 2011 gevraagd wordt om de begroting van een land in crisis, onder zware financiële druk, zonder regering, zelfs zonder voetbalcompetitie volgend jaar, in orde met brengen ...
--stop--
dan kan hij op 18 januari voor de middag zeggen dat 't al in orde is ...
--stop--
als dat kan, dan is er toch niets mis met ons land?
--stop--
straffer nog ... ik zie dat ons land stilaan terug een vooraanstaande rol in de wereld begint te spelen!
--stop--
zo breken we enkele onbreekbaar gewaande records ...
--stop--
die van de langste regeringsonderhandeling ter wereld hebben we bijna ...
--stop--
we zitten rond de 220 dagen ... enkel Irak deed ooit beter met 280!
--stop--
onthou: op politiek vlak zijn we vergelijkbaar met Irak ...
--stop--
op financieel vlak zijn we de met stip genoteerde nieuwe binnenkomer in de top 20 van de meest onbetrouwbare landen
--stop--
concreet: we staan in goed gezelschap van landen zoals Libanon en Roemenië
--stop--
reactie van de (zucht) ontslagnemende regering van lopende zaken?
--stop--
er is niets aan de hand en we hoeven ons geen zorgen te maken!
--stop--
en omdat het hier zo goed gaat worden zijn er al heel wat landen die ons reeds beginnen te kopiëren
--stop--
hoewel die landen soms wel wat overdrijven ...
--stop--
wij hadden wateroverlast in Londerzeel
--stop--
Australië zet dan maar een gebied zo groot als Frankrijk en België onder water ...
--stop--
wij hebben al eens een priester die z'n handen onder 't gewaad steekt
--stop--
Nederland importeert een Baltische pipo die alles wat een pamper draagt bepoteld ...
--stop--
enkel op gebied van de regeringsvorming volgen wij 't voorbeeld van een ander
--stop--
want sinds deze week hebben we naar oud Romeins recept een triumviraat!
--stop--
bij mijn weten is dit nog maar de derde keer in de wereldgeschiedenis dat zoiets bestaat
--stop--
voor de aardigheid moeten jullie maar eens opzoeken wat er met de vorige 2 is gebeurd
--stop--
hopelijk kunnen jullie tegen bloed
--stop--
maar verder gaat 't leventje hier z'n gewone gangetje
--stop--
op tv zijn het binnenkort weer de kookprogramma's die het zullen winnen op de politiek getinte uitzendingen
--stop--
uit al die kookprogramma's heb ik eigenlijk nog maar 2 zaken geleerd:
--stop--
1: de smaak is niet belangrijk, zolang de 'cuisson' maar goed is
--stop--
en 2:
--stop--
als je blond bent en goed voorzien aan de voorgevel hoef je je geen zorgen te maken bij het opdienen van de maaltijd ...
--stop--
... want er is toch niemand die nog ogen over heeft om in je potten te kijken!
--full stop--

09:04 Gepost door Geert in Telex van de week | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

13/01/2011

Nog veul loepe

We schrijven 31 december.
Een mooie dag om een laatste training van het jaar te plannen. Nu ja, veel later moet je daar niet mee afkomen, of 't is ineens de eerste training van het volgende jaar, maar toch ...

Lang kon ik niet blijven slapen (een kleine zelfstandige, weet je wel ...) maar zo rond het middaguur, wanneer de zon op haar hoogste staat maar geen kat in onze lage landen daar iets van merkt, kon ik toch een klein uurtje ontsnappen om een heerlijk standaard rondje rond het kanaal te lopen. Voor de bekenden van mijn streek: een 'standaardrondje' voor mij is tussen de brug van Coloma in Mechelen en die van Hofstade in, welja, Hofstade. De weg van en naar mijn voordeur meegerekend komt dit neer op een kleine 11 kilometer, btw inclusief.
De perfecte afstand dus voor een rustige uitlooptraining. En als ik zeg uitlopen, dan zeg ik meteen ook alles over het tempo: rustig sjokkend, genietend van de natuur rondom, opzij springend voor de toen nog sterk aanwezige gladde stroken onbetreden ijs.
Bij de voorvernoemde brug van Hofstade, jawel ... die in Hofstade, heb ik niet alleen een kleine 8 kilometer op de teller staan, maar hier begint ook mijn verhaal van vandaag.

Een oude man komt plotseling naast mij. Ter mijner verdediging kan ik aanhalen dat hij op de fiets zat en me dus nietal lopend voor joker zette, maar dat doet er niet eens toe.
Belangrijk is dat hij naast mij kwam en me aansprak met de woorden "Awel manneke", (soms lijkt het alsof iedereen in mijn gouw zijn aanspreking begint met 'Awel manneke'), "gij loept presies goe!?"
Tja, wat moet ik daarop zeggen ... mensen van mijn kaliber zijn nu eenmaal veroordeeld om zelfs succeservaringen van dit allooi aan te grijpen om de moraal op te vijzelen, en dus moest ik eigenlijk wel een beetje blozen.
's Mans volgende vraag verbaasde me echter wel een beetje "Awel manneke", (voorwaar, ze krijgen er bij ons niet genoeg van ...), "an welke hétslag loepte gaai zo?"
Ik weet niet of het bovenstaande enige ondertiteling nodig heeft, maar de oude knakkerd vroeg me dus wat mijn hartslag op dat moment was. Nu moet je weten dat volgens mij de man een leeftijd had die hoog genoeg is om af te stammen uit de tijd dat de hartslag nog niet was uitgevonden en je voor elke vloek of onkuise gedachten voor een aflaat naar meneer pastoor moest die steevast alle boetelingen onder de 16 jaar 3 paternosters, 5 Onze Vaders en een onderhoudsbeurt van de uitlaat voorstelde, maar dat is een ander verhaal.

Na een waarheidsgetrouw antwoord gegeven te hebben "Wel", want mijn generatie kort 'awel manneke' dikwijls af tot 'wel', "op dit moment rond de 125" informeerde ik me naar zijn leeftijd. Blijkt de man 71 te zijn, ook altijd fervent loper geweest doch na een valse heup of 4 veroordeeld tot het per fiets onderhouden van de conditie. Hij vertelde me honderduit over zijn huidige trainingsstramien van 'ne kier of draai per weik mier as hunderd kilomeiter en as ek taaid em zeulfs vaaif kiere', wat zoveel wil zeggen als een keer of 3 per week meer dan honderd kilometer en als hij tijd heeft zelfs 5 keer per week. En dit dan aan een gemiddelde snelheid die vaak de dertig kilometer per uur overstijgt.
71 Jaar ... ik wil er voor tekenen om op die leeftijd ook op die manier een loper in te halen ...

Toen ik de vaartdijk verliet en hij nog rechtdoor moest (om aan mier as hunderd kilomeiter te komen moet een mens al eens rechtdoor durven rijden ...) nam hij afscheid met de prachtige woorden "Awel manneke", (geen commentaar), "da ge der volgend jaair nog veul meugt loepe!".

Toch straf hoe een compleet vreemde zo goed weet wat hij tegen me moet zeggen, niet?

Beste vrienden, mag ik van mijn kant ook jullie allemaal toewensen dat jullie er nog veel mogen lopen!?

08:45 Gepost door Geert | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

10/01/2011

Boven water

Tja zo gaat dat ... eens de dooi is begonnen, komt er vanalles weer boven water, zo ook deze blog.

Laat me echter vooreerst jullie allemaal een spetterend, sportief, gezond, gelukzalig en alles wat je je maar wensen -maar nooit durfde te vragen- kan 2011 toewensen!
Belangrijk dat ik daar mee begin, want vanaf 2 januari, zo rond een uur of 8, begin ik te vergeten om dit aan de mensen te vertellen, en zo komt het dat mijn persoon in heel wat middens reeds lang geboekstaafd staat als zijnde asociaal, apatisch en compleet onaangepast. Nu ja, liever dat dan 3 weken lang blaren op de lippen omdat je zo nodig driekwart van het oude continent moet trakteren op 3 kussen of, nog erger, 6 weken gips om de door sterke doch harige mannenhanden fijngeknepen middenkootsbeentjes van diverse vingers weer aan mekaar te laten groeien.

Ondertussen is het nieuwe jaar toch alweer 10 dagen ver en dus is het risico op deze en vele andere 'wenskwetsuren' sterk verminderd. Oef!, en over tot de orde van de dag.
Het valt me op dat ik aan het einde van het vorige kalenderjaar geen overzicht van 2010 heb gemaakt. Goed zo, en zelfs volkomen terecht, want op sportief vlak hebben we niet veel dood gedaan. Wél onthoud ik met plezier een PR op de 10 k en eentje op de halve marathon. Flink, maar bij lange niet wat ik op het einde van 2009 had gewenst, dus onvoldoende.
Vergeten dus maar, het annus 2010 (let toch vooral op het ferfijnende gebruik van de dubbele n in het woordje 'annus' ... dankuwel!), maar wat is de planning voor 2011?
Wel, vooreerst moet en zal het dit jaar een marathonjaar worden. Vooralsnog hebben slechts 7 marathonmedailles hun weg naar mijn "prijzenkast" (zelden stonden aanhalingstekens zo terecht op hun plaats ...) gevonden, maar alvorens de haan nog 365 keer heeft gekraaid waardoor hij zich sterk kandidaat stelt om te sterven aan gescheurde stembanden, zich de cloaca van het lijf schrikt omdat opstandige edoch legendarisch luie kippen liever nog een uurtje blijft slapen of zich bloot stelt aan een verhoogd risico op doodslag door de buurman die al langer in onmin met de goegemeente leeft omdat hij het uitstallen van een kippenren vlak naast zijn slaapkamerraam niet kan appreciëren, (in 't kort: binnen dit en een jaar dus ...) zou de teller 5 eenheden hoger moeten staan!

Voor mijn doen is dit wel zeer ambitieus ... we zien wel waar het schip strandt. (in Wallonië, zoals het water daar nu stijgt ;-) )
Staan er reeds enkele schoonheden van 42 kilometer lengte op het programma? Jazeker!
Vooreerst zou ik nog eens een keertje m'n kans willen gaan op de flanken van de Jungfrau. Vorige keer werd ik murw geslagen door -een beetje- de schoonheid, maar toch ook -vooral- de hellingen van Zwitserlands mooiste, dit jaar moet het beter! Dat is dus nummer 1. In voorbereiding van deze marathon zou ik dan tevens de marathon van Monschau (zou ook m'n 2de deelname worden) en de natuurmarathon van La Roche (hier liep ik al eens de halve) aanstippen, meteen de nummers 2 en 3 voor dit jaar. Als ik dus nog een leukerd vind net voor La Roche (april? mei?) en een snelle na de Jungfrau (eind oktober - november) heb ik meteen m'n 5 stuks beet.
Alles is echter onder voorbehoud, want voor de Jungfrau kan je pas inschrijven vanaf midden februari, en zelfs dan ben je nog niet zeker van deelname indien er meer inschrijvingen dan startbewijzen zijn (en da's elk jaar het geval ...).

'k Ben eens benieuwd hoe ik me er begin januari 2012 ga uitklappen als blijkt dat ik dit jaar niks gelopen heb ... ai ai ai ...

13:00 Gepost door Geert | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |