31/01/2011

Het Oude Testament in de Nieuwe Tijden

En zo was het op een dag, in het jaar onzes Heren 2010, dat God Noach terug uit de doden riep en tot hem sprak: "Noach", want om de één of andere reden spreekt God altijd in schuine lettertekens, "Noach beste man, voor de tweede keer sinds het ontstaan van de mensheid stel ik vast dat de Aarde verdorven is door zonden en overbevolkt met onreinen. Ik", want als't over zichzelf gaat zet hij het al eens graag in 't vet ... God, mij moet je hem, euh .. sorry ... hem moet je mij niet leren kennen hoor, "geef je de opdracht om wederom een ark te bouwen en een koppel van elke nog levende diersoort te verzamelen evenals enkele mensen van goede wil. Je hebt 6 maanden de tijd, daarna zet ik de hemelsluizen open en zal al het rotte onherroepelijk van de aardbodem verdwijnen!"

En aldus kwam Noach terecht in het hedendaagse België. Hij begon onmiddelijk aan de opdracht die hem door de Schepper (kijk, als je dit leest en je noemt toevallig De Schepper met je familienaam, ga dan bij je vrienden niet opscheppen dat je vermeld wordt op mijn blog, ok!?) in handen gegeven was.
Zes maanden later, het begon al een beetje te miezeren, ging God persoonlijk naar de werf van Noach om de opvarenden een goede reis te wensen. Groot was echter Zijn verbazing toen hij zag dat er van een schip helemaal geen sprake was. Integendeel: de Heerser van het Heelal vond Noach moederziel alleen, gezeten op enkele bij elkaar geraapte planken.

"Maar Noach jongen,", sprak Hij, "er is helemaal niets klaar, en straks laat ik het onophoudelijk regenen!"

En Noach sprak:
Vergeef me, Almachtige, ik heb écht wel m'n best gedaan, maar de tijden zijn veranderd ...

Ik heb een loods gehuurd om m'n ark te bouwen, maar de Vlaamse regering heeft me een veiligheidsinspecteur gestuurd, en die heeft het me lastig gemaakt omdat ik eerst een alarminstallatie met rookmelder moest installeren alvorens ik mocht beginnen timmeren.
Toen dit in orde was hebben de buren een buurtcomité opgericht omdat het bouwen van een grote boot hen het zicht ontnam op de achtergelegen weilanden. En dus moest ik een hele procedure voor de vrederechter doorworstelen om tot een akkoord te komen.
Toen dit er was heeft de stedebouwkundige dienst van de gemeente me verplicht om een audit aan te vragen om een rapport op te stellen over de haalbaarheid van het naar de zee brengen van mijn afgewerkte boot ... ik heb hen proberen uit te leggen dat de zee uiteindelijk wel tot hier zou komen, maar ze wilden niet luisteren!
Uiteindelijk kon ik beginnen met het omhakken van bomen, maar blijkbaar bestaat er een milieuwetgeving in verband met houthakken ter ondersteuning van maritieme activiteiten, gecontroleerd daar het ministerie van milieu, en die hebben me drievoudig beboet omdat a) ik zou bijdragen aan de versnelde ontbossing van België, b) mijn vergunning van de Vlaamse Dienst voor Waterwegen niet geldig was in dit deel van het land en c) ik de natuurlijke habitat van heel wat diersoorten verstoorde. Ik heb écht m'n best gedaan om hen ervan te overtuigen dat er binnenkort geen habitat meer zou zijn, maar ook hier wilde men me niet geloven!
Dan ben ik maar begonnen met het verzamelen van de dieren, maar ik werd aangeklaagd door zowel het WWF als Gaia vanwege wreedheden tegenover dieren omdat de hokken die ik had voorzien niet conform de wet waren.
Alvorens ik kon verder werken moest ik weer een audit laten maken over de duurzame ontwikkeling van mijn project. Tegelijkertijd zat ik verwikkeld in een rechtzaak met het Ministerie van Tewerkstelling omdat ik mijn vrijwilligers niet genoeg zou betalen. Ik werd verplicht hen een vast contract te geven en moest hen een vakbond laten oprichten.
Tenslotte werd ik opgejaagd door de fiscus, omdat ik plannen maakte om het land op illegale manier te verlaten op het moment dat de douane een rapport opstelde in verband met vermeende smokkel van beschermde diersoorten.

En zo komt het, o Heerlijkheid, dat ik mentaal volledig uitgeput uw opdracht uit handen moet geven.

God keek even rond en boog peinzend het hoofd. Na enkele tellen mijmerend alles op een rijtje gezet te hebben klapte hij in z'n handen, en zie ... de regen stopte en aan de horizon tekende zich de meest prachtige regenboog ooit door mensenogen aanschouwd af.

Noach keek totaal verbouwereerd naar zijn Meester en zei: "Maar, Doorluchtigheid, ga je dan de wereld niet vernietigen?"
"Niet nodig", sprak God, "de Belgische administratie is daar al mee bezig!"

20:45 Gepost door Geert | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Meestal al ik "Oude Testament" zie staan dan lees ik met een boog om die onzin heen! Maar jij weet van die onzin toch weer iets lachwekkends te maken! Kun je dat Oude Testament niet gaan herschrijven?? Gegarandeerd een bestseller!

Gepost door: M@urice | 31/01/2011

Om alles naar de knoppen te helpen heeft de Belgische regering veel ondersteuning van onze regering. Ook in dit geval maakt eendracht macht!

Gepost door: Tiny | 01/02/2011

Ongelooflijk! We hebben even op je visioen moeten wachten, maar 't is het best waard!

Gepost door: navidad | 01/02/2011

Het lijkt me zo frustrerend dat jullie al zo lang geen regering hebben waarop je kunt schelden en van alles de schuld kunt geven. Praktisch gezien maakt het niet veel uit, maar het lucht zo lekker op dat wij nu weer op alles kunnen afgeven :) Kan je mij geen kopietje sturen van die Belgische administratie...?

Gepost door: John | 06/02/2011

De commentaren zijn gesloten.